[featured_image]
Login is required to access this page
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 3
  • File Size 701 KB
  • File Count 1
  • Create Date Nisan 12, 2022
  • Last Updated Nisan 12, 2022

İNOVASYON

BÖLÜM 5
KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE
İNOVASYON VERİMLİLİĞİ: ORTA ÜST
GELİR GRUBU ÜLKELER ARASINDA BİR
KARŞILAŞTIRMA
Prof. Dr. Yusuf CEYLAN
Selçuk Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu – MYO, 0000-0003-0588-1188
Dr. Sabri ÖZ
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi – SAPTEY,
0000-0002-6280-726X
ÖZET
Inovasyon en önemli araştırma geliştirme çıktılarından birisi olarak
son yılların dünya genelinde en popüler yaklaşımı olmuştur. Tıpkı
insanda olduğu gibi, işletmelerde ve devletlerde de rekabet avantajı
elde edilemek isteniyorsa Inovasyonun iyi anlaşılması, uygulamaya
sokulması, sürdürülmesi ve kontrol edilebilmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Devletler açısından ise meselenin yatırım ve buna karşılık
ölçülebilirliğinin olması, inovasyonun yönetilebilmesi için en
temel iki öge durumundadır. Bu çalışmada, ülkeler nezdinde, inovasyon
kavramının ve yaklaşımlarının karşılaştırılabilir olmasını
sağlayan Küresel İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index – GII)
‘nin elde edilmesinden yola çıkarak, Inovasyonun girdileri ve çıktıları
arasındaki orana bakarak verimlilik değeri ölçülmüş ve kıyaslama
yapılarak değerlendirilmiştir. Bu anlamda “İnovasyon Verimliliği”
ülkeler için önerilen bir kavram olarak sunulmuştur. Kavram, çalışma
boyunca “Yenileşim Verimliliği” olarak kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yenilikçilik, Yenileşim, GII, İnovasyon
Verimliliği, Küresel İnovasyon Endeksi