Kanal İstanbul Projesinin SWOT-PESTLE-AHP analizi ile değerlendirerek yüksek lisans tezini başarı ile savunan BeTa İlim Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Serkan Yıldırımtaş SAPTEY Mezunu oldu. Yıldırımtaş, yazdığı tezi hem pod cast yayınlarında, hem de İstanbul Ticaret Üniversitesi TimmTV Stüdyolarında kamu oyu ile paylaştı. Çalışmanın sonuçlarını tamamen bilimsel bir çerçevede değerlendiren Yıldırımtaş, projeyi eleştirenlere ve projeyi ortaya atan ve uygulama düşüncesinde olanlara önemli değerlendirmeler ve önerilerde bulundu.