Bilim Kurulu Üyelerimizin de katkısı ile hazırlanan ve editörlüğünü Doç. Dr. Sabri Öz ve Dr. Ezgi Avcı’nın yaptığı Enerjide Teknoloji temalı üç eser Hiperyayın tarafından yayımlandı. Detaylar…

Enerjide Dijital Dönüşüm

Bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin gelişimi ve bunların mobil kullanımının artması ile birlikte verilerin depolanması ve işlenmesi büyük çaplı bir problem olmaktan çıkmış ve artık verilerin anlamlı birer bütün olarak kullanılması, süreçleri etkilemesi ve otonom karar destek mekanizmaları oluşturması aşamaları gerçekleşmektedir. Sensor ve veri depolama gibi teknolojilerin kullanımı maliyetlerin düşmesine paralel olarak yaygınlaşmış ve verinin elde edilmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve depolanması süreçleri hızlanmıştır. Bu sayede verinin etkin bir şekilde kullanılması sağlanmakta, süreçlerin ve karar destek sistemlerinin verimi artırılmakta, bazı süreçlerin otonom hale getirilmesi yaygınlaşmaktadır.

Dijitalleşme; organizasyonların bilişim ve veri yönetimi alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri altyapısal ve kültürel anlamda kendi yapılarına entegre etmesi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda dijitalleşme, günümüz iş dünyasının en önemli hedef konularından biri olmakla birlikte her geçen gün teknolojik gelişmeler ile birlikte önemini artırmaktadır. Bu bilimsel eserde bölüm yazarları enerjide dijital dönüşümün nasıl gerçekleştiği üzerine hem literatür taramaları gerçekleştirmişler hem de detaylı uygulama örnekleri vermişlerdir. İnsanlığa fayda sağlayacağı temennisi ile keyifle okunacağı düşünülen bu eserde çalışmalarını paylaşan değerli hocalarımıza ve iş adamlarımıza özverili ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: ENERJİ TİCARETİNDE DİJİTALLEŞME

Dr. Bülent Alper İNKAYA

BÖLÜM 2: ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN KAPISINI AÇACAK DİJİTAL ANAHTAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI VE DİJİTALLEŞME FIRSATLARI

Bilal DÜZGÜN, Dr. Oğuz CAN

BÖLÜM 3: GÜN İÇİ PİYASALARINDA OTOMATİK TİCARET UYGULAMALARI

Önder AKAR

BÖLÜM 4: ORGANİZE TOPTAN ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEMELERİ VE DİJİTAL UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Alaaddin Emre EVGALLIOĞLU, Onur UYANUSTA

BÖLÜM 5: İLETİM ŞEBEKELERİNDE DEĞİŞİM VE DİJİTALLEŞME

Ümit ÇETINKAYA, Ahmet OVA, Ramazan BAYINDIR, Şevki DEMİRBAŞ

BÖLÜM 6: HİBRİT ENERJİ SANTRALLERİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Orçun BAŞLAK, Onur GÜNEŞ

BÖLÜM 7: ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Doç. Dr. Muhsin MAZMAN

BÖLÜM 8: YENİLENEBİLİR ENERJİ ARZ VE TALEBİNİN DİJİTAL ORKESTRASYONU: SANAL ENERJİ SANTRALLERİ

Dr. Nermin Elif KURT, Anduvap Servet AKGÜN

BÖLÜM 9: KONVANSİYONEL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA DİJİTALLEŞMENİN KEŞFİ: KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI

Dr. Eyüp Vural AYDIN

BÖLÜM 10: GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Mustafa Ozan Tuncan

BÖLÜM 11: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE DİJİTALLEŞME ETKİSİ

Dr. Oğuz CAN, Bilal DÜZGÜN

Enerjide Veri Analitiği ve Yapay Zeka

Dünyadaki verinin büyük çoğunluğu son 3-4 yılda üretilmiştir. Bu üstel artış daha büyük ölçü birimlerinin kullanımına yol açmıştır.

Hesaplama gücündeki ve verimliliğindeki gelişmeler, yapay zekâ gibi daha güçlü ve sofistike analitik uygulamalara imkân vermektedir. Örneğin, yapay zekâ ve makinaların büyük ve karmaşık verileri işleyebilme yeteneği bizi tamamı ile otonom arabaların kullanımına ve robotların istihdamda artan bir etki göstermesine her geçen gün daha da yaklaştırmaktadır. Ayrıca ileri analitik ile fiziksel varlıkların dijital kopyaları ikizleri yapılabilmektedir. Bu ikizler ile endüstriyel tasarımın simülasyonu ve optimizasyonu mümkün kılınmakta, petrol ve gaz arama ve çıkarma alanında kullanılmaktadır.

Enerji 4.0; akıllı enerji sistemlerinde/piyasalarında toplanan büyük hacimli verilerden eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeye giderek daha fazla bağlı olmaktadır. Enerji kurum/ kuruluşlarındaki mevcut veriler, hem sayı hem de tür açısından üstel olarak artmaktadır. Bununla birlikte, verilere standartlaştırılmış ve güvenli erişimin ve bu verilerden eyleme geçirilebilir bilgileri elde etmeye yönelik analitik yöntemlerin olmaması, enerji dijital dönüşüm programlarının tasarımında ve dağıtımında ve şebeke modernizasyonunda yeniliği sınırlamaktadır. Elektrik santrallerinden ve yenilenebilir üretim kaynaklarından gelen işlem ve performans verileri, elektrik şebekesi iletim ve dağıtım sistemi verileri ve elektrik kullanımına ilişkin akıllı sayaç verileri; zengin veri kaynaklarıdır. Bu veriler, sektör oyuncularının büyük veri analitiğinin ekonomik ve diğer faydalarını anlamasını sağlamaktadır. Bu kitabın amacı, enerji 4.0 kapsamında “veri analitiği” ve “yapay zekâ” nın hem potansiyel faydalarını hem de zorluklarını vurgulamaktır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: ENERJİ TİCARETİNDE VERİ ANALİTİĞİ VE YAPAY ZEKA

Dr. Bülent Alper İnkaya

BÖLÜM 2: ENERJİ PİYASASI GÖSTERGELERİ VE METODOLOJİLERİ

Dr. Necla İLTER KÜÇÜKÇOLAK

BÖLÜM 3: MONITORING WHOLESALE POWER MARKETS FROM A DATA ANALYTICS PERSPECTIVE: CHALLENGES AND FUTURE DIRECTIONS

Nurullah ÇAKMAK, Mustafa GÖZEN

BÖLÜM 4: TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ ENERJİ TÜKETİMİNİN NİHAİ KULLANIM BAZINDA TAHMİNLENMESİ: AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE KIYASLAMA ÇALIŞMASI

Caner KAHRAMAN, Bilal DÜZGÜN, Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

BÖLÜM 5: PETROL PİYASASINDA VERİ ANALİZİ 

Ümit AYGÜN, Aysun Kartal KORUCAN

BÖLÜM 6: RFM ANALİZİ KULLANILARAK MÜŞTERİ SEGMENTASYONUNUN BELİRLENMESİ

Ali Erman AYTAC, Münevver ÇIRPICI, Göksel TOPAL, Suzan ÖZTÜRK

BÖLÜM 7: ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE ŞİRKETLERİNDE GÜN İÇİ TALEP TAHMİNİ VE DENGESİZLİK YÖNETİMİ

Erdem SEZER, Adem YILDIRIM

BÖLÜM 8: RATIONALITY AT TURKISH INTRADAY ELECTRICITY MARKET: A DATA ANALYTICS PERSPECTIVE

Berk ORBAY

Enerji’de Ar-Ge ve Inovasyon

Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, ekonomilerin gelişmesinde ve kalkınmasında globalleşme ile artan küresel rekabet ortamının da etkisiyle önemli bir dinamik halini almıştır. Bu nedenle günümüzde sadece bilim ve teknoloji politikaları ülkelerin kalkınmalarında yeterli olmamaktadır.  Katma değer yaratabilecek ve  ekonomik anlamda gelişmeye yardımcı olacak Ar-ge ve inovasyon yönetimi, ülkelerin; küresel piyasalarda kendilerine yer bulmaları ve ayakta kalabilmeleri adına büyük önem arz etmektedir.

Enerjide Ar-ge ve İnovasyon adlı bu bilimsel eser alanında Türkiye’de ilk olup 8 bölümden oluşmaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN EKONOMİK ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ

Fatma AVLİ FIRIŞ, Ali Osman KÖKSAL

BÖLÜM 2: AÇIK İNOVASYON UYGULAMALARI VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERLE İŞ BİRLİKLERİ: TÜRKİYE’NİN ENERJİ AKADEMİSİ (TEA) LİMAK ENERJİ GİRİŞİMCİLİK HIZLANDIRMA PROGRAMI ÖRNEK İNCELEMESİ

İpek GÜRALP

BÖLÜM 3: ENERJİ SEKTÖRÜNDE KURUMSAL GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ GELİŞİMİNE, TEKNOLOJİ DOĞRULAMAYA VE TİCARİLEŞMEYE ETKİSİ

Hülya ERDENER AKINÇ, Burak ELIBOL, Emin OKUTAN, Nil KOZA

BÖLÜM 4: ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR

Serkan DOĞAN, Merve BİLDİRİCİ

BÖLÜM 5: KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE İNOVASYON VERİMLİLİĞİ: ORTA ÜST GELİR GRUBU ÜLKELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

Yusuf CEYLAN, Sabri ÖZ

BÖLÜM 6: ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İNOVASYON VE AR-GE: EÜAŞ ÖRNEK İNCELEMESİ

İzzet ALAGÖZ, Mete Emin ATMACA, Benan BAŞOĞLU, Fatih POLAT, İlkim Saniye KARAPINAR

BÖLÜM 7: İNOVASYON VE YENİ TEKNOLOJİLER İLE ENERJİ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL MÜŞTERİ ETKİLEŞİMİ

Mutlu BEKTAŞ, Tuba BUĞDAYCI AVŞAR

BÖLÜM 8: YENİLEBİLİR ENERJİ PİYASALARI VE YEŞİL ENERJİ FİNANSAL ÜRÜNLERİNİN GELECEĞİ

Sami KÜÇÜKOĞLU, Necla İlter KÜÇÜKÇOLAK, Recep Ali KÜÇÜKÇOLAK