25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde, 5. bahar konferanslarında olduğu gibi yine MetaKhan (metaverse) platformlarımızda gerçekleşecek uluslararası bahar konferansları (springconferences) hazırlıklar sürüyor. Bu yılki ana tema, Teknolojik Tarım odaklı olacak ve 20’den fazla üniversitenin desteklemesi bekleniyor. Tarım, teknolojik tarım, gıda sektörü, lojistiği, kimyasalları ve daha pek çok alanda disiplinler arası çalışmalardan oluşan ve 200’ü aşkın bilimsel çalışmanın yer alacağı tahmin ediliyor. Açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar tarafından yapılacağı bildirilen konferanslar 5 ayrı salonda eş zamanlı yapılacak şekilde planlanıyor.

Bildiri özetleri, springconferences.org sitesinden gönderilebileceği gibi, doğrudan soz.iticu@gmail.com adresine de gönderilebilir. Kabul edilen bildiri özetleri ücretsiz olarak sunulabilecektir. Takvim ve davetiye mektubu aşağıda bulunabilir.


Studies are going on for the 6th international Springconferences, which will take place on our MetaKhan (metaverse) platforms on 25-26th May 2024, just like the 5th Springconferences. This year’s main theme will be focused on Technological Agriculture (Agri-Tech) and more than 20 Universities are expected to support it. It is estimated that there will be more than 200 scientific studies consisting of interdisciplinary studies in agriculture, technological agriculture, food sector, logistics, chemicals and many other fields. The opening speech will be made by Istanbul Commerce University Rector Prof. Dr. Abdülhamit Avşar. The conferences, which are announced to be held by, are planned to be simultaneously in 5 separate halls.

Abstracts can be sent from springconferences.org or directly to soz.iticu@gmail.com . The calendar and invitation letter can be found below.


DEAR COLLEAGUES;

“Spring Conferences”, which have been held every spring since 2015, were held for the fifth time in 2023 under the Brain Team Science Association (BeTa) and papers were presented in the Metaverse environment with an innovative approach. The Fifth Spring Conference was organized in partnership with a total of ten universities, six from national and four international. More than 150 papers were presented at the same conference with the theme of “Futuristic Approaches” and all papers were published as “Proceeding Book” by the international publishing house Hiperyayın, and full-text articles were also published by the international reviewed journal JIPAT (Journal of Industrial Policy and Technology Management).

We are planning to hold this year’s spring conferences, which we will organize for the sixth time, on 25-26th of May 2024, again on Metaverse (MetaKhan) Platforms, with the theme of Agri-Tech (Technological Agriculture) with the same publishing policy. We would like to see you among us with your valuable work in our work this year.

Sincerely..

Dr. Selçuk Bayer              (SpringConferences Chairman)

Prof. Dr. Yusuf Ceylan   (Beta Science Association Scientific Committee Chairman)

Doç. Dr. Sabri Öz

Onbehalf of Beta Science Association

Annex1: Conference Calendar and Links about the 5th Spring Conference, and Pricing Information

Annex 1: Conference Calendar and Links about the 5th Spring Conference, and Pricing Information

6th Spring Conference Schedule

Paper Submission (Free)                                           March 22, 2024

Paper Submission (Delayed Acceptance)*          May 20, 2024

Paper Acceptance/Rejection Letter (Latest)       May 21, 2024

Conference                                                                   May 25-26, 2024

Full Text Deadline                                                      September 13, 2024

Possible Proceeding Book                                        August 2, 2024

Full Text and Report Publication                            December, 2024

5th Spring Conference Related Links:

springconferences.org

https://www.youtube.com/@MetaKhan/videos

Example: https://www.youtube.com/watch?v=yTkoSMAFqGo&t=708s

Betailim.com / Metakhan.net

Contact Payment:

Submission of Abstracts: soz.iticu@gmail.com (Subject: Agri-Tech)

*) For Delayed, Late Submissions: 32 USD/Paper Publication or 30 Euro/Paper Publication

Beyin Takımı İlim Derneği / Tükiye İş Bankası A.Ş (Gaziosmanpaşa)

Euro IBAN:                                       TR38 0006 4000 0021 0641 0466 15

Dollar IBAN:                                    TR58 0006 4000 0021 0641 0488 74

Please Note that Receipt Description as « BAGIS »