26-27 Mayıs 2023 tarihlerinde, AR/VR platformumuz olan MetaKhan’da online düzenlenecek olan 5. Uluslararası Bahar Konferansı icra ediliyor. Kabul gören bildirilerin multidisipliner alanlarda olması münasebeti ile, üç ana katagoride toplandığı ifade ediliyor. Futuristik Yaklaşımlar temalı konferansın ilk katagorisi “Istanbul” salonunda, uluslararası ticaret ve makro düzeyde yapılan çalışmaları kapsıyor. “Bursa” salonunda Sanayi ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalara yer verildi. “Hatay” salonunda ise, insanlık tarihinin en acı felaketlerinden olan ve iki depremi 9 saat ara ile yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremlerine ithafen afet ve afetlere ilişkin sunumlar yapılmak üzere tasarlandı. Bu münasebetle bir farkındalık oluşturmak ve Türkiye’nin deprem gerçeğini akıldan çıkarmamak gerektiği üzerine vurgu yapıldı. “Futuristik Approaches” temalı konferanslarımıza dinleyici izleyici olarak metakhan.net internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Yurt içinden 6, uluslararası düzeyde de 4 üniversitemiz çalışmamıza destek verdiler. Tüm üniversitelerimize ve çalışmalarımızda her daim yanımızda olan temsilcilerine içtenlikle teşekkür ederiz. Uluslararası Konferans niteliğindeki bu çalışmamızda toplam bildirilerin de yaklaşık %30’u Polonya, Hindistan, Nijerya, Amerika, Mena Bölgesi ve Almanya’dan katılan çalışmalardan oluşuyor. Proceeding kitapçığında yayınlanacak bildiriler tam metne dönüştürülmeleri halinde Uluslararası ve hakemli JIPAT dergisinde (jipat.org) yayınlanacaktır.

Emeği geçen, BeTa İlim Derneği Bilim Kurulu üyelerine, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Figen Yıldırım’a, SpringConference İcra Kurulu Başkanı Doç. Dr. Pınar Başar’a, Metaverse Kurul Başkanımız Rıdvan Yılmaz’a, Springconference.com site yönetiminde bizi hiç yalnız bırakmayan Mervan Cantürk’a ve tasarımları ile bizi her daim büyüleyen Sabahattin Kayış’a teşekkür ederiz. Bildirileri ile Konferansımızı onurlandıran tüm katılımcılara ve MetaKhan platformumuz ziyaretçilerine BeTa İlim Derneği olarak şükranlarımızı sunarız.

26 ve 27 Mayıs Açılış Seramonisi ve İstanbul Salonundaki Sunumları izlemek için: https://metakhan.net/springconferences-i-hall/

26 ve 27 Mayıs gün içi (14:00-16:00) Bursa Salonundaki Sunumları izlemek için: https://metakhan.net/metaendustryii/

26 ve 27 Mayıs gün sonu (16:30-18:00) Hatay Salonundaki Sunumları izlemek için: https://metakhan.net/earthquake/

The 5th SpringConferences will be held on Metaverse at May of 26-27 2023.

The 5th International Spring Conference, which will be held online at MetaKhan, our AR/VR platform, on May 26-27, 2023. Due to the fact that the papers to be presented are in multidisciplinary fields, they were collected in three main categories. The first category of our conference themed Futuristic Approaches, in the “Istanbul” hall, covers international trade and studies at macro level. In the “Bursa” hall, studies focused on Industry and digital transformation took place. In the “Hatay” hall, on the other hand, it was designed to make presentations on disasters and disasters, referring to the 6 February earthquakes, one of the most painful disasters in human history and in which we experienced two earthquakes 9 hours apart. In this connection, it was emphasized that it is necessary to raise awareness and keep in mind the fact of Turkey’s earthquake. Our conferences with the theme of “Futuristic Approaches” can be accessed on the metakhan.net website as a listener audience.

6 domestic and 4 international universities supported our work. We sincerely thank all our universities and their representatives who are always with us in our work. In this study, which is an International Conference, approximately 30% of the total papers consists of studies from Poland, India, Nigeria, America, Mena Region and Germany. Papers to be published in the Proceeding Booklet will be published in the International and peer-reviewed JIPAT journal (jipat.org) if they are converted into full text.

To the members of the Scientific Committee of the BeTa Science Association, who contributed, the Director of the Institute of Social Sciences of Istanbul Commerce University Prof. Dr. We would like to thank Figen Yıldırım, to Assoc. Prof. Dr. Pınar Başar, Metaverse Board Chairman Rıdvan Yılmaz, Mervan Cantürk who never left us alone in Springconference.com site management, and Sabahattin Kayış, who always fascinates us with his designs. As BeTa Science Association, we would like to express our gratitude to all the participants who honored our conference with their papers and to the visitors of our MetaKhan platform.

For our guests, the 26 and 27 May Opening Ceremony and the Presentations in the Istanbul Hall: https://metakhan.net/springconferences-i-hall/

The presentations at Bursa Hall on May 26 and 27 (14:00-16:00): https://metakhan.net/metaendustryii/

The presentations at the Hatay Hall at the end of the day on May 26 and 27 (16:30-18:00): https://metakhan.net/earthquake/